ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15/22-01-2020