ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡAΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2018-2019 A ΓΥΡΟΣ