ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ 15η /02-01-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)