ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019