ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ – ECLIPSE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ