ΕΠΕΙΓΟΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ