ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ