ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου)