Κατηγορία

Προπονητές

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 26/27/11/2018

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ) Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια...
Περισσοτερα